Croeso i Yrwyr Uwch Gogledd Cymru, Ceir a Beiciau Modur

Y DIWEDDARAF: Yr ydym yn sefydlu ein Cynllun Hyfforddi ar gyfer Beiciau Modur - ychwanegwch eich enw at ein rhestr aros - cysylltwch â Geth Thomas ar 07980 238896

 

Croeso i Yrwyr Uwch Gogledd Cymru, grŵp sy'n gysylltiedig â Gyrwyr Uwch Ceir a Beiciau Modur RoSPA (RoADAR.org.uk). Ein hamcan yw datblygu ein sgiliau gyrru nes cyrraedd y safonau a ofynnir gan RoADAR. (Roadar.org.uk)

Ceisiwn hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd yng Ngogledd Cymru. Cynigiwn asesiad cychwynnol o'ch sgiliau gyrru, ac wedyn hyfforddiant di-dâl i wella eich sgiliau nes cyrraedd safonau Prawf Gyrru Uwch RoSPA.

Ymunwch â ni am £35 a chael hyfforddiant di-dâl gan ein tiwtoriaid cymwysedig.

I ddarganfod mwy amdanom, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, naill ai trwy ddefnyddio'r naidlen 'Instant Chat' ar waelod y sgrîn (ochr dde), neu trwy ffonio ar 07980 238896, neu ebostiwch ni: groupcontact@nwadar.co.uk

Gan edrych ymlaen at glywed gennych!

Geth Thomas

Ysgrifennydd y Grŵp